Qúy khách có thể đến bất kỳ ngân hàng nào để chuyển tiền theo thông tin bên dưới:

taikhoan