• Hiển thị:
 • Sắp sếp:
 • Hiển thị tất cả 11 kết quả

 • -40%

  Máy bộ Dell OptiPlex 755 2C-CASE Lớn

  Giá cũ : 5.620.000₫
  Gía :3.360.000₫

  Hàng new 95%
  Âm thanh: 2.1 Hight Definition
  Mạng: 10/100/1000 Intel

  Mua Hàng
 • -37%

  Máy bộ Dell OptiPlex 755 2D-CASE Lớn

  Giá cũ : 7.210.000₫
  Gía :4.560.000₫

  Hàng new 95%
  Âm thanh: 2.1 Hight Definition
  Mạng: 10/100/1000 Intel

  Mua Hàng
 • -41%

  Máy bộ DELL Optiplex 760 3B- Case lớn

  Giá cũ : 5.910.000₫
  Gía :3.460.000₫

  Hàng new 95%
  Âm thanh: 2.1 Hight Definition
  Mạng: 10/100/1000 Intel

  Mua Hàng
 • -23%

  Máy bộ HP 6200 – Case mini

  Giá cũ : 7.210.000₫
  Gía :5.560.000₫

  Hàng new 95%
  Âm thanh: 2.1 Hight Definition
  Mạng: 10/100/1000 Intel

  Mua Hàng
 • -40%

  Máy bộ HP Compaq Dc 5800/7800 – CASE MINI

  Giá cũ : 4.750.000₫
  Gía :2.860.000₫

  Hàng new 95%
  Âm thanh: 2.1 Hight Definition
  Mạng: 10/100/1000 Intel

  Mua Hàng
 • -36%

  Máy bộ HP Compaq Dc 5800/7800 11B- CASE MINI

  Giá cũ : 4.890.000₫
  Gía :3.110.000₫

  Hàng new 95%
  Âm thanh: 2.1 Hight Definition
  Mạng: 10/100/1000 Intel

  Mua Hàng
 • -36%

  Máy bộ HP Compaq Dc 5800/7800 11C- CASE MINI

  Giá cũ : 5.102.000₫
  Gía :3.260.000₫

  Hàng new 95%
  Âm thanh: 2.1 Hight Definition
  Mạng: 10/100/1000 Intel

  Mua Hàng
 • -27%

  Máy bộ HP Compaq Dc 5800/7800 11D- CASE Trung

  Giá cũ : 6.380.000₫
  Gía :4.660.000₫

  Hàng new 95%
  Âm thanh: 2.1 Hight Definition
  Mạng: 10/100/1000 Intel

  Mua Hàng
 • -30%

  Máy bộ HP Compaq Dc 5800/7800 11E- CASE lớn

  Giá cũ : 5.210.000₫
  Gía :3.660.000₫

  Hàng new 95%
  Âm thanh: 2.1 Hight Definition
  Mạng: 10/100/1000 Intel

  Mua Hàng
 • -31%

  Máy bộ HP DC 6200 – Case Lớn

  Giá cũ : 9.810.000₫
  Gía :6.720.000₫

  Hàng new 95%
  Âm thanh: 2.1 Hight Definition
  Mạng: 10/100/1000 Intel

  Mua Hàng
 • -23%

  Máy tính bàn Dell 760 (SFF) – A

  Giá cũ : 4.290.000₫
  Gía :3.310.000₫

  Hàng new 95%
  Âm thanh: 2.1 Hight Definition
  Mạng: 10/100/1000 Intel

  Mua Hàng
 • Hiển thị:
 • Sắp sếp:
 • Hiển thị tất cả 11 kết quả

Dịch vụ máy tính bàn